System Biometron

Välkommen till Biometron!

Vi erbjuder marknadens bästa skyddsventilation för kvalificerade arbetsplatser.

systemBIOMETRON är en unik och patenterad lösning som bygger på att kontrollera luftflöden. Dessa skyddar personal, eller produkter, från förorenad luft och ger samtidigt en öppen och ergonomisk arbetsmiljö.
"Vi garanterar maximal ergonomi, kombinerat med högeffektiv skyddsventilation."

Till beskrivning av systemBiometron
formalin formaldyhyd formaldehyd