Cleaning

Rengöring av utrustning innebär ofta hantering av lösningsmedel och kemikalier. Därutöver kan damm och partiklar från utrustning som rengörs behöva evakueras. Speciellt för medicintekniska avdelningar och hjälpmedelscentraler har vi utvecklat en rengöringsstation, system MTA, som löser dessa problem och säkerställer en trygg och bekväm arbetsplats för personalen. Arbetsmoment med tryckluftsrengöring som lösgör potentiellt kontaminerade partiklar och damm, rengöring med alkoholer och lösningsmedel eller liknande blir nu mycket säkrare.

För rengöring av mindre utrustning rekommenderar vi produkter från vår D-serie

Så fungerar systemBiometron, starta bildspel

formalin formaldyhyd formaldehyd