LAB - systemBiometron för laboratoriemiljöer

Produkterna inom segmentet LAB är avsedda för användning i laboratoriemiljöer inom sjukhus, organisationer och företag, där personal återkommande utför kvalificerat arbete med hälsovådliga ämnen. I vissa miljöer finns personal som arbetar hela arbetsdagar under åtskilliga år med dessa ämnen och därigenom utsätts för långvarig exponering. Våra systemlösningar, är därför perfekta - de minimerar exponering för hälsovådliga ämnen samtidigt som bästa möjliga ergonomiska miljö erhålls.

Generellt inom laboratorier hanteras en stor mängd kemikalier, exempelvis formaldehyd, xylen, lösningsmedel, alkoholer och syror. Dessutom förkommer ibland hantering av starkt luktande prover. Oavsett kemikalier eller ämnen som förekommer kan våra lösningar med tillval av filter hantera dessa och kan i princip användas överallt där hälsovådliga ämnen hanteras.

För omfattande laborativt arbete med hantering av stora mängder kemikalier/ämnen samt höga krav på anpassningar för optimal utformning av laboratorieverksamheten är laboratorieinredning i L-serien idealisk. För mindre omfattande moment och som alternativ till konventionella dragskåp och dragbänkar är D-serien mest lämpad. Ett bra alternativ för enklare beredningar, är system T-serien. Ett alternativ med integrerat filter, som kan ersätta punktutsug, där en flexibel arbetsplats eftersträvas.

 

formalin formaldyhyd formaldehyd