Medicine - systemBiometron för läkemedelshantering

 

Moln

Laboratorieutrustning för säker läkemedelshantering

Vid hantering och beredning av läkemedel eftersträvas ett säkert skydd för personalen. Biometron erbjuder större och mindre ventilerade system allt efter arbetsplatsens utformning och behov. På sjukhusavdelningar, apotek och inom forskningslaboratorier där beredning/hantering är dagliga arbetsmoment rekommenderar vi system ur D-serien.

På veterinärmottagningar och djursjukhus är T-serien ett bra val. T-serien har ett integrerat filtersystem och placerad på stativ med hjul kan den göras helt mobil - därför lämpar denna modell sig även för användning inom klinisk verksamhet, där den alltså enkelt kan flyttas mellan olika mottagningar/avdelningar vid behov.

Vid inhalationsbehandling av vissa särskilt aggressiva läkemedel, krävs ventilerat skydd för personal i den omgivande lokalen. För en bekväm behandlingssituation för patienten och en säker arbetsmiljö för personalen har Biometron utvecklat systemInhale. Utrustad med höj- och sänkbart arbetsbord och försedd med  hjul, är den flyttbar mellan olika behandlingsenheter då filterenhet integrerats i systemet.

formalin formaldyhyd formaldehyd