I-serien, systemBiometron för industrimiljöer

Vi har levererat applikationer för olika tillverkningsprocesser inom industrin

  • Slipning - för att evakuera partiklar från exempelvis slipning och bearbetning av koppar, rostfritt och plaster
  • Svetsning - evakuering av svetsrök samt fånga upp stänk
  • Lödning - evakuering av gaser och flussmedel samt fånga upp stänk
  • Limning - ventilera bort limångor
  • Lackering - ventilera bort lösningsmedel samt fånga upp stänk

För varje tillverkningsprocess har vi anpassat produkter inom I-serien för att kunnna erbjuda en optimal lösning. Alla produkter är robusta och enkla att underhålla - våra första installationer inom industrin har nu varit igång i nära 10 år.

Minimerar behovet av ombyggnation för lokaler och ventilation

Biometrons produkter i kombination med ett separat filtersystem gör att en skyddsventilerad arbetsplats kan åstadkommas utan egentliga ingrepp i lokaler. Vid exempelvis lackering av mindre detaljer kan ett anpassat system från Biometron placeras i ordinarie lokaler och eliminera omfattande investeringar i ventilations- och reningssystem. Om det finns behov av bearbetning och/eller hantering av kemikalier i produktionsmiljön, kan ett komplett system från Biometrons I-serie, integrerat med filtersystem, möjliggöra detta utan dyra investeringar i ventilationssystem. Dessutom erhålls full flexibilitet då hela systemet enkelt kan flyttas. 

Se applikation för svetsning på filmen nedan.

formalin formaldyhyd formaldehyd